تجهیزات صنایع داروسازی و پزشکی

تجهیزات پزشکی استیل

ما در صنایع ترنج استیل ، تجهیزات استیل مورد نیاز شرکت های داروسازی و پزشکی از قبیل میزهای استیل ، کمد و قفسه اتاق عمل و مخصوص نگهداری دارو و مواد شیمیایی اتاق ایزولاسیون ، ترولی استیل ، جاکفشی استیل و میزهای انکوباتور را بر حسب ابعاد و مشخصات سفارشی شرکت ها تولید میکنیم.
ما بواسطه تعاملی که در تولید تجهیزات برای صنایع داروسازی و پزشکی داشته ایم ، با الزامات و استانداردهای این حوزه که بسیار هم سخت گیرانه میباشند آشنایی کاملی داریم و عمدتا پس از آشنایی با نیاز مشتریان این حوزه ، ما خودمان پیشنهاد تکمیلی در رابطه با جزئیات ساخت را به شرکت های داروسازی و پزشکی مبتنی بر الزامات ساخت ارائه میدهیم.

جهت مشاهده مشخصات هر یک از مدل های تجهیزات پزشکی استیل ، بر روی تصویر آن کلیک نمائید :